Starting Hand การเลือกไพ่เข้าไปเล่นในรอบ preflop
Starting Hand การเลือกไพ่เข้าไปเล่นในรอบ preflop

Starting Hand คือ อะไร?

ในการ เริ่มเล่น โป๊กเกอร์ คุณจะเริ่มด้วยการ ได้รับไพ่เริ่มต้นทั้งหมด 2 ใบ (Texas Hold’em) เพื่อไป จัดชุด รวมกับไพ่ กองกลาง แล้วเลือกชุดที่ดีที่สุดขี้นมา 1 ชุด เปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ
และ ความเป็นไปได้ทั้งหมดของไพ่ทั้ง 2 ใบ ดังกล่าว ที่คุณจะได้รับในรอบ Preflop มีจำนวนถึง 1326 คู่ (combination)
ผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกคน รวมถึงมือใหม่ ได้ศึกษามาว่า ไพ่ที่ดีที่สุดจาก 1326 คู่ (combo) ที่มีโอกาสได้นั้น นั้น ไพ่คู่ A คือไพ่ที่ดีที่สุด (AA) และแย่ที่สุดคือ ไพ่ 72
คุณไม่อาจนั่งรอไพ่ เพื่อเลือกเล่นเฉพาะไพ่ที่ดีๆ หรือ เลือกเล่นเฉพาะ ไพ่ premium hands (AA,KK,AK,QQ) เท่านั้นได้ (อาจมีคนพยายามจะเล่นแบบนั้น เราจัดประเภทผู้เล่นแบบนี้อยู่ในผู้เล่นประเภท Nits ,Rock)
ในบทความนี้ จะช่วยให้คุณเลือก ไพ่ที่ดีที่สุด จากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งในบทเรียนก่อนหน้านี้ ใน ความรู้พื้นฐานโป๊กเกอร์ ,บทเรียนโป๊กเกอร์ ได้แนะนำพื้นฐานว่า วิธีการเลือกไพ่ที่จะนำไปเล่นในรอบ Preflop นั้น ประกอบไปด้วย
 • ตำแหน่งการเล่นของเรา (Position)
 • ประเภทของผู้เล่นที่เราเผชิญ (Player Type)
 • มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะถึงการเล่น ของเรา (Action) ฯลฯ
จากปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของบทความนี้

Starting Hand การเลือกไพ่เข้าไปเล่นในรอบ Preflop”

แน่นอนว่าคุณไม่ต้องการเล่นทุก Hands ที่ Dealer แจกให้ และ แม้แต่ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ หรือ Pro player ก็ยังหมอบ ไพ่ที่ดีในบางสถานะการณ์ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเริ่มเล่นไพ่แบบไหน? อย่างไร?
เรามาเริ่มต้นเรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการการกำหนดวิธีเรียกไพ่ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน ตามมาตราฐานที่นิยมใช้ในการสื่อสารว่า สัญลักษณ์เหล่านี้หมายถึงอะไร
 
สัญลักษณ์แรก คือ S=Suite คือไพ่สีเดียวกัน โดยการเขียน ชื่อไพ่ ตามด้วย s
ตัวอย่างเช่น

AJs = ไพ่ที่เราได้รับ มีสีเดียวกัน จากตัวอย่างในภาพ AJs คือ ไพ่ A โพดำ กับไพ่ J โพดำ  แต่ยังสามารถมี AJs ได้อีก 3 คู่คือ
 • A โพแดง J โพแดง
 • A ข้าวหลามตัด J ข้าวหลามตัด
 • A ดอกจิก J ดอกจิก
สามารถ มีไพ่ AJs ได้ 4 combo
 
โดยไพ่ในกลุ่มนี้จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมด 312 combo ตั้งแต่ AKsไปจนถึง 32s
สัญลักษณ์ ที่สองคือ O=Off suite หมายถึงไพ่ที่ไม่ได้มีสีเดียวกัน โดยการเขียนชื่อไพ่ ตามด้วย o ยกตัวอย่างเช่น

72o = ไพ่ที่เราได้รับ มีคนละสีกัน จากตัวอย่างในภาพ คือ 7 โพแดง กับ 2 ดอกจิก และสามารถ มีไพ่ 72o ได้ถึง 12 คู่ และมีไพ่ Off suite ทั้งหมด 936 combo ตั้งแต่ AKo ไปจนถึง 32o
 
สัญลักษณ์ สุดท้ายคือ + หมายถึง ไพ่ที่มีอันดับสูงกว่าขึ้นไป
ยกตัวอย่างเช่น
QQ+ จะหมายถึง ไพ่ QQ ขึ้นไปก็คือ KK AA
A9s+ จะหมายถึง ไพ่ A9สีเดียวกันขึ้นไป ซึ่งก็คือ ATs ,AJs,AQs,AKs
 
อันดับต่อมาที่ต้องเรียนรู้ก็คือ ประเภทของ Hands
 
เริ่มต้นด้วย Pocket pairs คือไพ่คู่ โดยปกติ ไพ่ประเภทนี้มีโอกาสที่เราจะได้ไม่บ่อยนัก เรายังแบ่งประเภทไพ่คู่ออกมาได้อีก 3 ประเภทดังนี้
 1. Premium pairs คือไพ่ ที่คุณต้องการที่จะได้ที่สุดเพราะโอกาสชนะ ของคุณจะสูงมาก ไพ่ประเภทนี้ได้แค่ คู่  AA KK QQ ไพ่ประเภทนี้คุณควร Raise ที่ preflop และพร้อมที่จะ All in ได้ในทุกๆตำแหน่ง ไม่ควร slow play หรือ เล่น set trap เพราะถ้าคุณแค่ call ด้วยไพ่ KK,QQ แล้ว flop เปิด A ออกมาจะทำให้คุณเล่นยากมากๆ
 2. Medium pairs คือไพ่ คู่กลางๆ ตัวอย่างเช่น JJ TT 99 ไพ่ประเภทนี้เป็นไพ่ที่ดี สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว แต่ต้องเล่นด้วยความระมัดระวัง เพราะโอกาสที่ เมื่อไปเล่นต่อ แล้วพบกับความยากลำบาก ได้มาก และ ถ้าคุณอยู่ที่ตำแหน่ง late postion จะยิ่งทำให้เล่นไพ่ประเภทนี้ได้ดี
 3. Small pairs เป็นไพ่คู่เล็กที่สามารถทำกำไรได้มาก โดยหวังที่จะเข้าไปติด set ชนะ pot ใหญ่ๆ แต่โอกาสนั้นน้อยมากๆ เป็นไพ่จะลักไก่ได้จากตำแหน่ง late position โดย open raise โดยหวังให้ผู้เล่นอื่นหมอบ (เพราะเหลือแค่ blinds) เท่านั้น
 
อันดับที่สองคือ Suited Connectors
Suited Connectors คือไพ่ ที่มีค่าเลขติดกัน ตัวอย่างเช่น 87  98  54 QJ และ ยังเป็นสีเดียวกันด้วย
ไพ่ประเภทนี้เป็นไพ่ที่สามารถนำไปเล่นได้จากหลายๆตำแหน่ง เพราะสามารถ เข้าไปติด straight หรือ flush ได้ แต่ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวัง บ่อยครั้งที่เปิด flop มาแล้วไม่ติดอะไรเลย หรือ อาจติดแค่ middle pair ที่ flop เป็นไพ่ที่สามารถนำไปเล่นแล้ว ทำกำไรได้มากเพราะมีโอกาสสูงที่จะชนะ
 
อันดับที่สามคือ Suited Gappers
Suited Gappers คือไพ่ที่มีค่าเลขไม่ติดกัน มีช่องว่า 1 หรือ 2 ต้วเลข ยกตัวอย่างเช่น 97 75 KJ 64 แต่ยังคงต้องเป็นสีเดียวกัน
ไพ่ประเภทนี้ ควรเล่นด้วยความระมัดระวังและ ไม่ควรนำไปเล่นจากตำแหน่งแรกๆ หรือ Early position ควรเล่นที่ตำแหน่ง Late position ดังจะได้แสดงใน chart opening hand ต่อไป
 
ด้วยแผนภูมิที่ทาง Pokerth แนะนำ คุณสามารถดูได้ว่า Hands ใดควร Raise ,Call หรือ Fold โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณที่โต๊ะ พร้อมคำแนะนำโดยสังเขปเกี่ยวกับไพ่ที่จะเลือกเล่นจากตำแหน่ง EP ,MP หรือ BTN
และคุณจะได้เรียนรู้ จาก ภาพ ที่จะช่วยตัดสินใจ ในการเลือก Action ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ โดยมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า
 • คุณเป็นผู้เล่นคนแรก
 • มีคน limp call มา แล้วก่อนหน้าคุณ
 • มีคน Open Raise มา แล้วก่อนหน้าคุณ
 • ฯลฯ


ถ้าคุณดูที่ตารางภาพ ด้านล่างนี้คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า การเล่นที่ตำแหน่ง Late position ( ตำแหน่ง CO,BTN) นั้นสามารถนำไพ่ที่กว้าง หรือ หลากหลายกว่า ตำแหน่ง Early position เป็นอย่างมาก (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ เข้าไปดูได้ที่เนื้อหา Positon)
ตารางที่ 1

Hand Type ประเภทของไพ่ ในตารางคือ Pairs hand คือ เราได้ไพ่คู่ ในรอบ Flop
Hand คือ ไพ่ที่เราได้รับ ซึ่งถ้าเราดูในช่องแรก จะเป็น AA-QQ
Action คือ ทีการทำอะไรก่อนที่จะถึงตาของเรา
First to act= เรากระทำเป็นแรก
Caller(s)= มีคน limps call มา
Raised pot = มีคน raise ก่อนถึงตาเรา
Early ,Middle ,Cutoff ,Button ,SB ,BB = ตำแหน่งที่เราอยู่
และด่านล่างคือคำแนะนำให้เราทำ
 
เมื่อเราได้ค่าต่างๆ เหล่านี้แล้วเรามาลองสมมุติ สถานการณ์ ว่าเราอยุ่ที่ตำแหน่ง SB ถือไพ่ AA

 
เราจะเห็นว่า ที่ตำแหน่ง SB , Hand AA ไม่ว่าจะมี Action เราจะ ทำการ Raise
 
และตารางด้านล่างคือ Starting Hand ที่แนะนำ และ Action เบื้องต้นที่จะเล่น

สำหรับเนื้อหา ในบทเรียน โป๊กเกอร์ หัวข้อ
Starting Hand การเลือกไพ่เข้าไปเล่นในรอบ Preflop
เป็นเพียง คำแนะนำ ในการเลือกไพ่เข้าไปเล่น ที่จะทำให้สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว ทาง pokerth หวังว่า บทเรียน โป๊กเกอร์ ที่เป็นพื้นฐานโป๊กเกอร์ ในหัวข้อนี้จะช่วยให้ ผู้ที่เริ่มเล่น โป๊กเกอร์  ได้ความรู้ สามารถนำไปใช้เลือกไพ่ที่ดี เริ่มต้นเข้าไปเล่นในตำแหน่งต่างๆ อยุ่ถูกต้อง และมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ การเรียกชื่อไพ่ในรอบ preflop และสามารถ ศึกษาเพิ่มเติมในระดับต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เริ่มเล่นโป๊กเกอร์
ออนไลน์กับ PokerTH