ทําความรู้จักกับ C-bet
ทําความรู้จักกับ C-bet

C-bet  คืออะไร ?

Continuation bet หรือ ที่เรารู้จักและเรียกกัน สั้นๆ ว่า C-bet
คือ แนวความคิดพื้นฐานของการเล่น โป๊กเกอร์ โดยเราจะใช้เรียกการกระทำ ที่มีผู้เล่น ทำการ bet หรือ raise ในรอบ preflop จนจบรอบ แล้วมาทำการ bet หรือ raise ที่ flop หรือ turn ต่อ เราเรียก Action นี้ว่า C-bet

การศึกษาในเรื่องนี้จะยกระดับการเล่น โป๊กเกอร์ ของคุณได้ เพียงอ่านและทำความเข้าใจบทความในตอนนี้จากคำอธิบายข้างต้น  การ C-bet จะเรียกการกระทำนี้ได้ ก็จากผู้ที่เป็นคนสุดท้ายในรอบ Preflop ที่เป็นคน bet หรือ raise (โดยผู้เล่นอื่น จะ call) เพื่อเล่นต่อในรอบ Flop เรามาดูตัวอย่างกัน

ที่ห้อง 5/10$
Preflop
นาย A ที่ตำแหน่ง Button ได้ทำการ Call 10$ นาย B ที่ตำแหน่ง SB call 10$ (เพิ่มชิพเพื่อ callอีก 5$)  นาย C ที่ตำแหน่ง BB open Raise 50$(3x +2 limper)

นาย A Call(เพิ่มชิพ เพื่อ call 40$),นาย B Call (เพิ่มชิพ เพื่อ call 40$)
Pot กองกลาง 120$

จะเห็นว่า นาย A  และ นาย B ไม่ได้ทำการ Reraise หรือ Raise เพื่อเข้าไปเล่น เขาเพียงแค่ call เฉยๆ ดังนั้น ในรอบ   Preflopนี้ นาย C เป็นคนที่เปิด Raise มา จะเรียกนาย C ว่าเป็น “Preflop Aggressor”Flop  9♥ 6♣ A♦ (9โพแดง6 ดอกจิก , เอ ข้าวหลามตัด)
นาย B ที่ตำแหน่ง SB  ต้องเล่นก่อนตามลำดับ ได้ทำการ Check , นาย C ที่ตำแหน่ง BB  ทำการ C-Bet ที่ 60$ ,นาย A ที่ตำแหน่ง BTN  Fold ,นาย B ที่ตำแหน่ง SB Fold

จะเห็นว่า นาย C ที่เป็น Preflop Aggressor เป็นผู้ bet ต่อที่ Flop นี้ เราเรียนกการกระทำ (Action) นี้ว่า C-bet ต่อที่ Flop

มี Action ที่น่าสนใจในกรณีนี้คือ ถ้านาย B ที่ตำแหน่ง SB ต้องเล่นก่อนในรอบนี้ (Flop) ทำการ bet ออกมาก่อน เราเรียก Action นี้ว่า Donk bet และทำให้นาย C ไม่สามารถใช้ Action C-bet ได้อีก เพราะต้องเลือก Call หรือ Reraise  การ donk bet ของ นาย B เท่านั้น

ถึงตรงนี้ หวังว่าคงจะเข้าใจ Action ของ C-bet กับแบบพอสังเขปกันแล้ว

ตอนนี้เรามาเรียนรู้ กลยุทธที่เราจะใช้ในการ C-bet กัน

C-bet ดูจากตำแหน่ง (Position)

ตำแหน่ง (Position) ในที่นี้ ก็หมายถึงการเล่นก่อนเล่นหลังนั่นเอง ซึ่งโดยปกติ เราสามารถ C-bet ในความถี่ที่สูงกว่าปกติได้ ถ้าเราอยู่ในตำแหน่ง In position หรือว่าเล่นทีหลัง และแน่นอนว่าคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้อง C-bet จากตำแหน่ง Out of position หรือว่าต้องเล่นก่อนนั่นเอง

กลับไปที่ตัวอย่าง ถ้าเราเป็น Preflop Aggressor ที่อยู่ที่ตำแหน่ง  BTN เราก็จะเล่น ในตำแหน่ง IP โดยปริยาย ซึ่งในสถานการณ์ที่ได้เปรียบในเรื่องตำแหน่งนี้ ทำให้ การ C-bet ของเรา สามารถกระทำได้อย่าง Aggressive  ในหลายๆ รูปแบบของไพ่ที่ Flop เปิดมา

C-bet ดูจาก Range

ในสถานการณ์ Single-Raised pot เมื่อเข้าไปเล่นที่ Flop แล้ว เราต้องพิจารณา ว่าไพ่ที่เปิดมา Connect หรือ เข้าทาง Range ไพ่ของฝ่ายใดมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น คุณ Open Raise จากตำแหน่ง Early position แล้ว Flop  เปิดมาเป็น

A♦ J♠ Q♥ ในฐานะ ที่คุณเป็นคน Open Raise เป็น Preflop Aggressor แถมยังอยู่ที่ตำแหน่ง Early Position

คุณจริงมีความเป็นไปได้ที่จะมีไพ่ AA KK AK Ax Jx Qx ฯลฯ อยู่ใน Range ทำให้ Flop นี้คุณมีความได้เปรียบมาก ทำให้คุณ สามารถ C-bet  ในความถี่ที่สูงมากๆ โดยเราเรียกความได้เปรียบของ Range นี้ว่า
Range Adventage และ Nut Adventage

พิจารณา Flop ต่อไปนี้

7♣ 8♥ 9♦ สำหรับ Flop นี้ไพ่ค่อนข้างจะทำให้ Range ของคนที่ call มากกว่าทำให้เข้ามี Range Advantage โดยที่ทั้งคู่ (Preflop Aggressor และ คนที่ Call) สามารถมีไพ่ดีๆ บนบอร์ดนี้ ได้แก่ Set , Straight หรือ Draw พอๆ กัน

สำหรับไพ่แบบนี้คุณควร Check ที่ Flop มากกว่าที่จะ C-bet แม้ว่าคุณจะเป็น Preflop aggressor ก็ตาม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งถ้าคุณ ต้องเล่นก่อน (Out ot Postion)

แผนการเล่น C-bet บน Pot ที่มีผู้เล่นมากกว่า 2 คน (Multiway)

โดยปกติในการเล่น โป๊กเกอร์ออนไลน์ การมีผู้เล่นมากกว่า 2 คนใน pot มักจะพบได้บ่อยครั้ง ซึ่งการเล่นแบบ Multiway ทำให้แผนการ C-bet เปลี่ยนไป โดยคุณควร เน้น C-bet ที่ เป็น Value Hands (ติด Toppair ,มี over pair, set ฯลฯ) หรือ Hands ที่มี Equity ที่ดี จำพวก Draw ต่างๆ ที่จะไปลุ้นติด สี หรือ เรียง ที่ Turn

ตัวอย่างเช่น

คุณ Open Raise จากตำแหน่ง Early Postion เหมือนเช่นเคยมีผู้เล่นที่ตำแหน่ง Botton และ Bigblind call มา 2 คน
Flop
A♦ J♠ 5♠   
แน่นอน Bigblind check เพื่อให้คุณ C-bet  บนบอร์ดนี้ ตามที่เราได้ศึกษามาในเรื่อง Multiway C-bet เราควร C-bet ด้วย Value Hands ในที่นี้คือ
Value Hands
Ax Hand  เช่น AK AQ AT
Set  เช่น AA JJ
2pair เช่น AJ A5
จำพวก Draw ได้แก่ Flush draw โพดำ, Straight draw จำพวก KT KQ ที่อยู่ใน Range ของเราด้วย

ดังนั้นใน การเล่น ใน pot แบบ Multiway เราควรจะเน้น C-bet ที่ Value และ Draw ที่ดีเท่านั้น

สรุป
ในบทความ โป๊กเกอร์ ในเรื่อง ทำความรู้จักกับ C-bet ได้แนะนำ ถึง Action ที่ถูกต้องของการ C-bet และ หลักการที่ถูกต้อง ในการ C-bet โดยการคำนึงถึง Range vs Range ,Position vs Position และ การ C-bet ใน pot แบบ Multiway ก้หวังหว่า บทเรียนในเรื่อง ความรู้พื้นฐาน โป๊กเกอร์ ในส่วนของการ C-bet จะทำให้ทุกท่านมีความเข้าใจ และนำไปศึกษาต่อยอดต่อไปในการเล่น โป๊กเกอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เริ่มเล่นโป๊กเกอร์
ออนไลน์กับ PokerTH