เรียนรู้โป๊กเกอร์
11.05.2023
Player Type หมายความว่าอะไร? Player Type หมายถึง นิสัยในการเลือกไพ่เริ่มต้นเข้ามาเล่นของผู้เล่นนั้นๆ และ รวมถึงเขามีแผนการเล่นไพ่เหล่านั้น ด้วยวิธีการใด ในการเล่นโป๊กเกอร์
09.05.2023
Set Mining เป็นคำเปรียบเปรย ที่ถูกนำมาใช้ใน โป๊กเกอร์ โดยหมายถึง การนำไพ่คู่ (Pocket pair) ต่ำ
09.05.2023
แนวความคิดพื้นฐานของการเล่นโป๊กเกอร์ โดยเราจะใช้เรียกการกระทำ ที่มีผู้เล่น ทำการ bet หรือ raise ในรอบ preflop จนจบรอบ แล้วมาทำการ bet หรือ raise ที่ flop หรือ turn ต่อ
09.05.2023
ความหมายของการ 3bet ก็คือ มีผู้เล่นก่อนหน้าคุณ Open raise มา แล้วคุณทำการ Re-Raise Action นี้เรียกว่า 3-bet
09.05.2023
สำหรับ โป๊กเกอร์ออนไลน์ pokerth ขอแนะนำให้เริ่มต้น ที่ 3bb (bb=Big Blind คือขนาดของชิพที่ผู้เล่นที่ อยู่ที่ตำแหน่ง Big Blind ถูกบังคับให้ลง)
09.05.2023
เพราะโป๊กเกอร์เป็นเกมที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน และเราแทบจะไม่มีทางรู้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามถือไพ่สองใบคืออะไร? เราจึงควรสร้าง หรือ กำหนดข้อมูลไพ่ของฝ่ายตรงข้ามเป็น กลุ่มไพ่ ,ความเป็นไปได้ที่เขาจะมีเอาไพ่แบบไหนมาเล่น !
09.05.2023
Starting Hand คืออะไร? ในการ เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ คุณจะเริ่มด้วยการ ได้รับไพ่เริ่มต้นทั้งหมด 2 ใบ (Texas Hold’em) เพื่อไป จัดชุด รวมกับไพ่ กองกลาง แล้วเลือกชุดที่ดีที่สุดขี้นมา 1 ชุด เปรียบเทียบกับคู่แข่งของคุณ และ ความเป็นไปได้ทั้งหมดของไพ่ทั้ง 2 ใบ
09.05.2023
Pot odd หมายถึง “อัตรา(ขนาดของ)เงินลงทุนที่ต้องเสี่ยง เทียบกับ ผลตอบแทนที่จะได้รับ”
09.05.2023
ตำแหน่งในการเล่นโป๊กเกอร์ เป็นหนึ่งในแนวคิด และ เป็นความรู้พื้นฐานโป๊กเกอร์ที่สำคัญ
เริ่มเล่นโป๊กเกอร์
ออนไลน์กับ PokerTH